Mission & Vission

VISION

Leading Global Class Publishing Variations
Menerajui Variasi Penerbitan Bertaraf Global

MISSION

To dignified high impact scholarly publications
Memartabatkan penerbitan ilmiah berimpak tinggi

To dignified high impact scholarly publications
Memartabatkan penerbitan ilmiah berimpak tinggi

To be a competitive one-stop center for creative and innovative publishing
Menjadi pusat sehenti penerbitan kreatif dan inovatif yang berdaya saing

To sustain publishing expertise that promotes technical education excellence
Melestari kepakaran penerbitan yang menjulang kecemerlangan pendidikan teknikal

Our Objectives:

Mengurus manuskrip dan menyelaraskan penerbitan karya ilmiah dengan imprin Penerbit Universiti mengikut piawai penerbitan supaya mencapai mutu yang diiktiraf MAPIM dan negara

Membuat kerja-kerja penerbitan media cetak dan digital meliputi penyuntingan bahan ilmiah dan audio visual, penterjemahan, percetakan dan mengedarkannya kepada komuniti universiti dan masyarakat umum

Menyediakan khidmat runding dalam penilaian dan pemilihan peralatan multimedia serta perkongsian kepakaran dalam penerbitan ilmiah, grafik dan multimedia

Menggalakkan penulisan dan penterjemahan dalam menghasilkan bahan yang mempunyai nilai akademik untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran melalui kursus dan seminar

Menyebarkan informasi dengan cara yang lebih efektif, kreatif dan inovatif melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam penerbitan.