WhatsApp Image 2018 03 21 at 1.12.31 PM

UNIMAS Publisher akan mengadakan Program Lawatan Perkongsian Ilmu ke Penerbit Universiti pada 21 Mac 2018 (Rabu). Lawatan ini akan disertai seramai 10 orang yang terdiri daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), pengarah, pensyarah, pegawai penerbitan dan pereka.

Antara tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk berkongsi pengalaman berkaitan dengan pembangunan proses kerja percetakan yang dijalankan di peringkat dalaman oleh Penerbit Universiti.   Selain itu, lawatan ini juga bertujuan untuk berkongsi idea dan bertukar pendapat berkaitan dengan bidang editorial, pemasaran produk dan perkhidmatan dan reka bentuk grafik.

Semoga lawatan ini akan mengeratkan lagi hubungan kerjasama antara Penerbit Universiti UTeM dengan pihak UNIMAS Publisher dalam mengimarahkan arena penerbitan dalam kalangan Universiti Awam.

Our Services

Book Printing

Book Printing

Video Editing

Video Editing

Book Publishing

Book Publishing

Multi Camera Production

Multi Camera Production

Book Gallery

Book Gallery

Penerbitan Bahan Promosi

Penerbitan Bahan Promosi

Graphic Design

Graphic Design

Others

Others

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia