SELAMAT DATANG

20170101 000047A

Penerbit UTeM telah ditubuhkan pada Oktober 2002 di bawah Pejabat Canselori dengan tanggungjawab menerbitkan bahan-bahan grafik dan cetakkan untuk tujuan promosi universiti. Pada 1 November 2004, ia dinaikkan taraf sebagai Pusat Tanggungjawab (PTj) baru dan berfungsi sebagai penerbitan berpusat untuk menerbitkan bahan-bahan ilmiah, hasilan grafik dan produk multimedia. Pada tahun 2010 penstrukturan baru berlaku seiring dengan perkembangan Penerbit Universiti dalam bidang penerbitan di mana terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran dan Bahagian Editorial dan Pemasaran. Manakala Bahagian Editorial telah terbahagi kepada 5 unit. Pada tahun 2017, Penerbit Universiti telah diperluaskan lagi fungsinya dengan pertambahan perkhidmatan utama universiti iaitu dengan kewujudan 5 komponen penting keperluan universiti.

Perkhidmatan Kami

Pencetakan Buku

Pencetakan Buku

Penyuntingan Video

Penyuntingan Video

Penerbitan Buku

Penerbitan Buku

MCP

MCP

Galeri Buku

Galeri Buku

Penerbitan Bahan Promosi

Penerbitan Bahan Promosi

Rekabentuk Grafik

Rekabentuk Grafik

Lain-lain

Lain-lain

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia