BAHAGIAN MULTIMEDIA

 

multimedia2

 

UNIT PENERBITAN VIDEO
 
 1. Membangunkan persembahan multimedia di dalam bentuk video untuk acara, majlis atau program rasmi university seperti; Montaj, Iklan, Video Dokumentari dan Video Korporat.
 2. Membuat proses penyuntingan audio visual bagi tujuan acara, majlis atau program rasmi university.\
 3. Membuat rakaman dan suntingan audio seperti; suara latar (vo), bunyi kesan khas (sfx), bunyi latar dan muzik latar.
 4. Membangunkan kesan khas visual (vfx) bagi tujuan proses penerbitan video seperti; motion graphic, info graphic animation, motion title, chromakey dan sebagainya.
 5. Menerbitkan video korporat university.
 6. Menerbitkan video klip lagu rasmi university.
 7. Mengemaskini isi kandungan video korporat university dari semasa ke semasa.
 8. Mengeluarkan CD/DVD video bagi peneritan video university sebagai arkib dan cenderahati.
 9. Membuat proses salinan semula CD/DVD.
 10. Menjadi krew rakaman secara langsung/MCP (multiple camera production) untuk acara, majlis atau program rasmi university.
 11. Menyediakan perkhidmatan rakaman video untuk acara, majlis atau program rasmi university.
 
UNIT PENERBITAN ELEKTRONIK 

 1. Membangunkan buku konvensional ke dalam bentuk buku elektronik (e-book) seperti pdf, flip book dan I-book.
 2. Menyelaras dan membangunkan sisipan CD untuk buku-buku tertentu mengikut keperluan penulis seperti; CD audio, VCD, CD tutorial.
 3. Membantu 'Content Manager' bagi media-media elektronik jabatan samada web, blog dan sebagainya.
 4. Menyelenggara dan mengemaskini laman web jabatan.
 5. Membantu unit-unit lain di dalam jabatan di dalam proses penerbitan elektronik.

pdf Garis Panduan Penerbitan Multimedia (135 KB)  - Muat turun
pdf Garis Panduan Penerbitan Digital (170 KB)  - Muat turun

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia