BAHAGIAN JUALAN & PEMASARAN

 

marketing

 

FUNGSI BAHAGIAN

1. Menjalankan promosi buku terbitan Penerbit Universiti samada menerusi atas talian, pameran dan pesta buku, pelancaran buku dan siaran akhbar.
2. Berurusan terus dengan pengedar/penjual buku bagi tujuan meningkatkan jumlah pengeluaran dan maklum balas.
3. Membuat perancangan strategic pemasaran samada dari segi penyebaras brosur, katalog, penyaluran maklumat dan sebagainya melalui media cetak dan media elektronik.
4. Menyertai pesta buku anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) dan agensi luar samada peringkat nasional mahupun luar negara.
5. Membantu urusan proses penilaian manuskrip dari aspek tahap kebolehpasaran.
6. Menguruskan proses pembayaran royalty, terjemahan, penilaian dan sebagainya..
7. Bertanggungjawab menganalisa dan mengenalpasti kumpulan sasaran bagi membolehkan bahan-bahan yang diterbitkan mempu menembusi pasaran..
8. Memastikan semua item berbayar diuruskan mengikut prosedur operasi standard (SOP) dan dasar yang ditetapkan
9. Mengawal selia keselamatan setor / galeri buku serta peralatannya.
10. Menghadiri Mesyuarat Operasi Pemasaran MAPIM.
11. Menguruskan proses sebut harga percetakan..
12. Membantu menguruskan proses percetakan penerbitan dan penetapan harga buku.
13. Melapor kepada pengurusan atasan prestasi jualan buku bulanan dan tahunan.

  pdf Garis Panduan Pemasaran Produk dan Perkhidmatan (135 KB)  - Muat turun

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia