BAHAGIAN PENGURUSAN EDITORIAL

 

editorial


Unit Bahan Ilmiah.

i. Menyediakan perancangan penerbitan tahunan.
ii. Menguruskan dan membuat penyuntingan manuskrip.
iii. Menguruskan dan membuat bacaan pruf manuskrip.
iv. Menerbitkan manuskrip Karya Asli, Karya Terjemahan, Monograf, Karya Suntingan / Prosiding, Modul, Syarahan Umum.

Unit Bahan Umum.

i. Menyediakan perancangan penerbitan buku umum.
ii. Menguruskan dan membuat penyuntingan manuskrip.
iii. Menguruskan dan membuat bacaan prif manuskrip.
iv. Menerbitkan penerbitan Buku Umum.

pdf Editorial Akujanji Penulis (237 KB)  - Muat turun
pdf Editorial Borang Ringkasan Bahan (539 KB)  - Muat turun
pdf Garis Panduan Penerbitan Bahan Ilmiah dan Umum (1.25 MB)  - Muat turun

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia